Primary DSP/CPU and (RAM) Sanyo SX8MXXXQ1201


Component name in database: Sanyo SX8MXXXQ1201
Component type: Primary DSP/CPU and (RAM)
Used in: Kodak P850; Kodak P880; Nikon P1; Nikon P2; Nikon S4; Olympus SP500;
Notes: none